arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstracts

Abstract inzendingen gesloten!

 

Mochten er vragen zijn over de abstracts van het Najaarscongres 125 jaar NOV neem dan contact op met novcongressen@orthopeden.org.

Guidelines

Deadline voor het indienen van abstracts voor het Najaarscongres 125 jaar NOV 2023 op 5 en 6 oktober 2023: dinsdag 1 augustus 2023, 14:00 uur

Vorm en voorwaarden

 • Schrijf een Nederlandstalig abstract van maximaal 250 woorden (er mogen 6 woorden extra worden toegevoegd voor de indeling zoals hieronder aangegeven).
 • De titel is kort en beschrijft duidelijk de aard van de studie.
 • Vermeld objectieve gegevens in het abstract, zodat de reviewers een adequaat oordeel over de studie kunnen vormen.
 • Vermijd afkortingen, tenzij deze éénmalig zijn gespecificeerd.
 • Als u gebruik maakt van merk- of productnamen, vermeld dan de producent en vestigingsplaats.
 • Het abstract moet geanonimiseerd zijn.
 • Gebruik de volgende indeling: Inleiding en vraagstelling, Methode, Resultaten, Conclusie.
 • De abstracts moeten helder en begrijpelijk zijn voor een algemeen arts. We willen uw abstract graag in het Nederlands omdat we deze – na acceptatie – op onze website plaatsen die voor iedereen toegankelijk is.

Voorwaarden

 • Het is niet de bedoeling om uw resultaten over meerdere abstracts te verspreiden. Dien 1 abstract in en zorg ervoor dat dit abstract van de hoogste kwaliteit is.
 • Op het moment dat het abstract wordt ingediend, mag dit niet gepubliceerd zijn.
 • Minstens 1 van de auteurs moet lid zijn van de NOV.

Abstracts die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden niet beoordeeld.

Beoordeling

De Commissie voor het Wetenschappelijk Werk doet de selectieprocedure op basis van het artikel van Poolman RW et al.; Dutch Orthopedic Association Scientific Committee. Reviewer agreement in scoring 419 abstracts for scientific orthopedics meetings. Acta Orthop. 78:278-84, 2007 De commissieleden scoren individueel en zonder dat zij de namen van de auteurs kennen. De commissie heeft speciale aandacht voor mogelijke klinische impact en relevantie van het wetenschappelijk werk, mits het past binnen de wetenschappelijke context zoals aangegeven in het artikel van Poolman et al.

Presentatie geaccepteerde vrije voordrachten

 • Voor vrije voordrachten is de standaardtijd voor een presentatie vastgelegd. De informatie hierover krijgt u per e-mail.
 • Alle NOV-leden die spreken op de NOV-congressen en studiedagen moeten vermeld staan in het Transparantieregister als zij een zakelijke relatie hebben met de industrie.
 • Bij een presentatie moet u mogelijke belangenverstrengeling vermelden op de eerste dia van de presentatie na de titeldia. Er is sprake van mogelijke belangenverstrengeling als sprekers (of directe familieleden) een financieel belang hebben, of betrokken zijn bij de commerciële organisatie die een direct of indirect belang heeft in het onderwerp dat wordt gepresenteerd. Het is niet de bedoeling om de sprekers te weerhouden van de presentatie, maar wel om het publiek openlijk te informeren over de relatie met een commerciële organisatie. De betreffende dia van de presentatie stelt u op volgens een vast format.
 • Gebruik 16×9 ppt slides.