arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Accreditatie voor het Najaarscongres wordt aangevraagd bij:

Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

*Bij aankomst op locatie zal uw naambadge gescand worden door middel van de QR-code die hier op zichtbaar is. Hiermee is uw aanwezigheid bevestigd en zullen de punten na afloop worden toegevoegd aan uw persoonlijk dossier. Gelieve ervoor te zorgen dat iedere dag die u deelneemt aan het congres uw naambadge is gescand.